Кадровий консалтинг

Практично всі сучасні організації незалежно від розміру та форм власності стикаються з проблемами в сфері управління персоналом, його підбору, адаптації, оцінки, навчання, мотивації тощо. Неефективно побудована система управління персоналом створює цілу низку внутрішніх проблем і гальмує розвиток Вашої організації, а подекуди створює ризики отримання великих штрафних санкції у випадку недотримання кадрового законодавства.

Ми пропонуємо широкий спектр необхідних вам послуг у сфері кадрового консалтингу.

Серед них необхідно виокремити такі

 • консультування щодо адміністрування, правил та процедур в управлінні персоналом
 • підбір персоналу
 • аналіз поточних HR програм, формування структури інтерв’ю та схеми співбесід згідно специфіки підприємства замовника, рекомендації внесення змін, побудова схеми оптимального HR відділу згідно потреб підприємства
 • розробка стратегії матеріальної та нематеріальної мотивації персоналу
 • проведення діагностики рівня залучення працівників за допомогою різних метрик опитування, персональних інтерв’ю для створення ефективної процедури по залученню та утриманню працівників
 • та інші.

Для вирішення проблем у сфері кадрового консалтингу ми готові запропонувати Вам і Вашій організації навчально-методичні послуги у формі конференцій, курсів, семінарів, круглих столів, тренінгів, ділових ігор, організаційно-ділових ігор, рольових ігор; навчання методом майстер-класу, кейс-технології, системно-думко-діяльній методології, теорії рішення винахідливих завдань та інше.

Послуги з кадрового аудиту:

 • загальний аналіз побудови організації кадрової служби
 • наявність та перевірка на відповідність законодавству локальної документації підприємства (колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про оплату праці, штатних розписів підприємства)
 • аудит кадрової документації (кадрових наказів по підприємству, трудових книжок, особових справ та карток тощо)
 • прорахунок збитків підприємства внаслідок порушення трудового законодавства та недотримання вимог кадрового діловодства
 • впровадження змін до кадрової політики та документообігу підприємства замовника та створення чітких кадрових процедур згідно вимог законодавства України.