Інвестиційний консалтинг

Interhub consulting group здійснює на замовлення клієнтів аналіз об’єктів інвестиційної привабливості та надає послуги щодо повного супроводу інвестиційного проекту.

Підготовка інвестиційного проекту

 • суб’єктна геолокація інвестиції (визначення сфери і регіону діяльності)
 • аналіз ресурсної компоненти (дослідження природних, інфраструктурних, фінансових, трудових та інших ресурсів залежно від майбутньої сфери діяльності)
 • здійснення фінансового аналізу ефективності інвестування
 • оцінка ризиків інвестиційного проекту та розробка заходів з їх мінімізації
 • розробка інвестиційної стратегії та бізнес-плану
 • розробка інвестиційного меморандуму.

Супровід інвестиційного проекту

 • юридичний супровід проекту (підготовка і підписання інвестиційного договору; консультації щодо трудового (посвідки на тимчасове чи постійне проживання іноземних працівників, візовий супровід тощо), валютного законодавства та ін.)
 • комплексний консалтинговий супровід іноземних інвесторів (All in 1).

Аутсорсингові послуги з розробки і супроводу інвестиційного проекту

 • фінансово-економічний блок (визначення фінансової моделі інвестиційного проекту, аутсорсинг бухгалтерського обліку тощо)
 • юридичний блок (повне комплексне юридичне обслуговування інвестиційного проекту).

Due Diligence (аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства) -це комплексна, всебічна перевірка підприємства для формування об’єктивного уявлення про об’єкт інвестування.

Due Diligence часто проводиться при купівлі компанії чи її частки та являє собою систему заходів, спрямованих на всебічну перевірку законності і комерційної привабливості інвестиційного проекту.

Due Diligence це фінансова та юридична перевірки компанії. Interhub consulting group збирає та аналізує усі наявні документи компанії, визначає платоспроможність та дає оцінку ризикам, пов’язаних із діяльністю компанії.

Юридичний Due Diligence це

 • інформація щодо утворення підприємства
 • інформація щодо права власності на корпоративні права об’єкту відчуження
 • інформація про права власності на майно
 • інформація про нематеріальні активи- наявність, власність, правильність оформлення
 • інформація про наявність застав корпоративних прав і майна
 • інформація про кредитні угоди
 • інформація про основні умови договорів з постачальниками, покупцями, інших договорів і угод
 • інформація про судові спори
 • інформація про наявність необхідних ліцензій і дозволів
 • кадровий аудит.

Фінансовий Due Diligence (внутрішній фінансовий аудит) включає:

 • аналіз структури доходів та витрат компанії
 • оцінку цілісності та коректності внутрішнього документообігу, що стосується витрат підприємства
 • аналіз основних засобів
 • аналіз інвестицій компанії
 • аналіз дебіторської заборгованості
 • аналіз акцій компанії: структура, вартість, динамічність
 • аналіз кредиторської заборгованості
 • аналіз кредитних договорів і зобов’язань: структура кредитів, обсяг кредитів і позик, умови кредитування
 • аналіз умовних зобов’язань (штрафи, покарання; гарантії, видані для забезпечення боргів третіх осіб, застав та інших обтяжень майна компанії)
 • аналіз повноти та достовірності обліку активів і зобов’язань, відображених у балансі підприємства.

Управління ризиками

Як і на будь якому іншому ринку, так і на українському приховується більший чи менший потенціал ризиків. Для того щоб захистити себе від непередбачуваних витрат варто впроваджувати механізми контролю, такі як

 • фінансово-економічне планування
 • оптимізація системи внутрішнього контролю
 • аудит відповідності
 • вивчення і оцінка ризику в поточній діяльності